Sozzini Fausto

, italský, v Polsku působící filozof a náboženský myslitel, zakladatel tzv. socianismu (evropské náboženské hnutí v 16. a 17. století). Sozzini usiloval o racionální výklad Bible, o náboženskou toleranci a v učení o společnosti o rovnostářství. Z díla: De statu primi homini ante lapsum (O stavu prvních lidí před pádem, 1575-1578).