Spektrální čára

, velmi úzká oblast spektra, kde intenzita záření prudce vzrůstá (emisní spektrální čára) nebo klesá (absorpční spektrální čára). Odpovídá kvantovým přechodům mezi dvěma diskrétními energetickými hladinami. Šířka spektrální čáry je ovlivněna pohybem a srážkami emitujících nebo absorbujících částic; minimální (tzv. přirozená) šířka spektrální čáry je prostřednictvím relace neurčitosti spojena s dobou života vzbuzených stavů. Název spektrální čára se užívá též pro obraz štěrbiny spektroskopu vytvořený zářením o určité frekvenci.

Související hesla