Spiritualita

, způsob duchovního života, který je vlastní osobnosti, škole či životní situaci v nějakém náboženství nebo nezávisle na něm. Křesťanský duchovní život zahrnuje mravní úsilí, modlitbu, duchovní četbu, rozjímání, mlčení, chudobu atd. Důrazy na tyto prvky a jejich zastoupení utváří např. v katolické církvi spiritualitu kněze, ženatého jáhna, laika, spiritualitu mnišskou, karmelitánskou, ignaciánskou.

Ottův slovník naučný: Spiritualita

Spiritualita, z lat., duchovost, duševnost, jako protiva hmotného.

Související hesla