Splaveniny

, částice hlavně minerálního původu (písek, štěrk), sunuté po dně vodního toku. Velikost částic závisí na unášecí schopnosti toku.