Spojené arabské emiráty

, SAE, arabsky Daulat al-Imárát al-Arabíja al-Muttahida – stát v jihozápadní Asii na Arabském poloostrově u Perského zálivu; 83 600 km2, 2,7 mil. obyvatel (1998), hustota zalidnění 33 obyv./km2, hlavní město Abú Zabí (350 000 obyvatel, 1991); úřední jazyk arabština, měnová jednotka dirham (AED) = 100 filů. Administrativní dělení: sedm emirátů. – Většinu území tvoří rovina pokrytá pouští. Nížinné pobřeží Perského zálivu je lemováno drobnými písčitými ostrovy a korálovými útesy. Na východě zasahuje úzké pásmo pobřežních hor (max. 1 527 m n. m.). Podnebí je suché tropické, velmi teplé. Stálé řeky neexistují. Chudé pouštní rostlinstvo. – Obyvatelstvo tvoří zejm. Arabové (asi 80 %, většinou přistěhovalci), dále Íránci, Indové aj. Státní náboženství islám (96 %, z toho 80 % sunnité), dále křesťanství (4 %). Přirozený přírůstek obyvatel 1,6 % ročně (1997). Střední délka života mužů 74 let, žen 76 let (1996). Negramotnost 21 % (1995). Urbanizace 84 % (1995). – Bohatý stát s ekonomikou zaměřenou na těžbu a zpracování ropy (vytváří asi 40 % příjmů); vysoký podíl zahraničních pracovníků. Hrubý domácí produkt 17 400 USD/obyv. (1995). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 8 % v zemědělství, 34,5 % v průmyslu Obdělává se 0,5 % plochy, pastviny pokrývají 2,5 % území; lesy neexistují, většinu povrchu tvoří poušť. – Zemědělství je koncentrováno do oáz. Pěstuje se palma datlová (245 000 t datlí, 1997), zelenina, ovoce; dovoz potravin. Chov koz, ovcí, velbloudů. Těží se ropa (109,5 mil. t , 1998), zemní plyn, síra. Průmysl petrochemický a chemický (výroba hnojiv), cementářský, hutnický (hliník). Odsolování mořské vody. Silniční síť řídká, významná doprava námořní (přístavy Abú Zabí a Dubaj). – Oblast v 7. stol. islamizována. V 9. – 10. stol. pod nadvládou Karmatů. Od 16. stol. do Perského zálivu pronikali Portugalci, Nizozemci a Britové, v 17. – 18. stol. součást ománské říše. V roce 1820 byli vládci emirátů Pirátského pobřeží donuceni podepsat smlouvu s Brity. 1853 zřízeny protektoráty nazývané Smluvní Omán. V roce 1971 sedm emirátů vytvořilo nezávislé Spojené arabské emiráty. 1981 zakládající člen Rady arabských států pro spolupráci v Perském zálivu. V květnu 1999 v letovisku Suhár podepsána dohoda mezi Ománem a Spojenými arabskými emiráty, na jejímž základě bude přesně vytyčeno asi 350 kilometrů dosud sporné společné hranice. – Spojené arabské emiráty jsou nezávislý federativní stát; členské státy jsou absolutními monarchiemi kromě Abú Zabí, kde existuje systém blízký konstituční monarchii. Hlavou státu je prezident, volený na 5 let Nejvyšší radou. Zákonodárným orgánem je Nejvyšší rada, složená z vládců všech sedmi emirátů. Poradním orgánem je Federální národní shromáždění (40 jmenovaných členů, funkční období 2 roky). Prezident šach Zajd Ibn Sultán an-Nahaján (* 1918).

Tabulka: Spojene Arab. Emiraty- Predst.
PREZIDENT
od 1971 šajch Zajd Ibn Sultán al-Nahaján
 
Související hesla