Spojovací technika

, obor sdělovací techniky zabývající se metodami spojování přenosových cest v telekomunikační síti. Spojovací technika musí zabezpečit zejm. velkou rychlost sestavování spojů a dobrou jakost přenosu.

Související hesla