Společenství nezávislých států

, SNS – volné sdružení bývalých republik Sovětského svazu, 12 samostatných států; 22 031 000 km2, 289,2 mil. obyvatel (1995). Vzniklo 21. 12. 1991. Cílem je koordinace zejm. v politické, hospodářské a strategické oblasti; spolupráce je však vesměs formální. Zakládajícími členy Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Arménie, Ázerbájdžán; v roce 1993 přistoupila Gruzie.

Související hesla