Společnost

, sociologie souhrn vztahů mezi lidmi vzniklý v průběhu postupného vydělování se člověka z přírody. Jejím základem je lidská potřeba sdružovat se při sledování společných zájmů. Složitý a různě definovaný pojem: a) lidstvo jako celek; lidský rod jako největší společenská skupina, k níž jedinec může náležet; b) celek společenských jevů, výsledek vzájemného působení lidí v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu. Často ztotožňována se státem; b) v užším významu vyhraněná skupina lidí v rozsahu mezi rodinou a státem. Viz též společnost moderní, společnost postmoderní, společnost tradiční.

Související hesla