Společnost tradiční

, typ sociální organizace společnosti od počátku zemědělství do počátku rozvoje průmyslové civilizace. Charakterizována stabilní sociální strukturou, kde je postavení prakticky každého člena společnosti určeno postavením jeho rodičů a kde tedy lidé mají vůči sobě navzájem stálou a definitivní totožnost (cítí se být totožnými se svými rolemi sociálními). Mezilidské kontakty jsou většinou bezprostřední a jen minimálně zprostředkovány trhem, charakter trhu je formován mimoekonomickými souvislostmi. Stát minimálně zasahuje do chodu soběstačných, patriarchálně vedených domácností; nejrozšířenější formou rodiny je velká vícegenerační rodina. Společnost je členěna na stavy (kasty ap.). Rozdíl společnosti tradiční a společnosti moderní odpovídá přibližně rozdílu v termínech Gemeinschaft-Gesellschaft.

Související hesla