Spolium

viz trofej

Ottův slovník naučný: Spolium

Spolia, lat., nazývali Římané brnění a vůbec zbraně odňaté poraženému nepříteli. Získaná spolia pokládána za vyznamenání a rozvěšována v atriu domu. Vedle zbraní označují se slovem tím i jiné ukořistěné předměty, lodní zobce, sochy, koně atd. Zvláštním druhem spolií jsou t. zv. spolia opima (»kořist tučná«), brnění, jež vojevůdce římský odňal v souboji přemoženému veliteli nepřátelskému. Spolia tato zavěšována byla v Římě v chrámě Jova Feretria. Z Livia (I, 10; IV, 20; epit. XX) známe tři případy, kdy taková spolia byla ukořistěna. O. J-i.