Spolková země

, administrativní jednotka v rámci spolkového státu s vlastními volenými orgány (včetně zemské vlády a parlamentu), disponujícími určenými pravomocemi. Spolkové země existují např. v Německu a Rakousku.

Související hesla