Spor

, právo konflikt zájmů; v občanském soudním řízení projednáván v případech, kdy účastníci stojí vůči sobě v poměru vzájemných odpůrců a mají protichůdný zájem na výsledku řízení. Viz též spor mezinárodní.

Související hesla