Spor mezinárodní

, konfliktní situace ve vztazích mezi subjekty mezinárodního práva (zejm. státy). Spor mezinárodní se může týkat neshod ve výkladu právní úpravy mezinárodních vztahů nebo protikladných zájmů. Současná mezinárodněprávní úprava ukládá subjektům povinnost řešit spor mezinárodní použitím pokojných prostředků (Charta Organizace spojených národů); dříve bylo možné dosáhnout téhož cíle válkou. K prostředkům pokojného řešení sporu mezinárodního patří diplomatická jednání nebo mezinárodní soudní řízení.

Související hesla