Sporady

, řecké souostroví v severozápadní části Egejského moře; 468 km2. Asi 80 vápencových ostrovů; největší Skyros (210 km2), Skópelos, Alónnisos. Těžba mramoru a bauxitu. Pěstování vinné révy. Rybolov. Významný cestovní ruch.

Ottův slovník naučný: Sporady

Sporady (řec. Sporades, t. j. »roztroušené« ostrovy), název souostroví v Aegejském moři, skupiny to odlišné od Kyklad seskupených kolem ostrova Délu. Nebyl však nikdy pevně ustálený, nebot' staří Řekové počítali k Sporadám i Melos, Folekandros, Sikinos a Theru, které nyní řadí se ke Kykladám. Dnes dělí se obyčejně na severní a jižní Sporady Ony, sev. od Euboie, příslušející k řecké provincii eubojské a skládající se z ostrova Skiatha, Skopela, Chelidromie, Peristeri, Skantzury, Pelagonisi, Giury, Psathury a Piperi měří dohromady 580 km2. Obyvatelstva, kol 14.000 duší, stále ubývá. Velikého významu nikdy neměly. K již. Sporadám náležejí ostrovy táhnoucí se podle pobřeží maloasijského počínajíc na sev. Samem až k Rhodu na jihu, ale oba tyto ostrovy k nim nepříslušejí. Důležitější jsou Nikaria s Furni, Gaidaros, Patmos, Lipsos, Lero, Levitha, Kalymno, Istanköi (Kos), Nisyros, Iliaki, Stampalia (Astropalia) a Syrina. Tyto tvoří spolu s ostrovy v Bílém (Aegejském) moři turecký vilájet.

Související hesla