Správce zemský

, osoba pověřená správou Českého království v případě dlouhodobé nepřítomnosti panovníka, popř. v období bezvládí. Charakteristická byla funkce správce zemského pro husitské období, kdy ji zastávali mj. Zikmund Korybutovič, Aleš Vřešťovský z Riesenburka a Jiří z Poděbrad. Od 16. stol. označován správce Českého království jako místodržící.

Ottův slovník naučný: Správce zemský

Správce, kdo vede správu (domu, dvora, země atd.). Správce čili gubernátor zemský, zástupce královský, jakým byl na př. za nezletilosti kr. Ladislava Jan Hunyadi v král. Uherském (zvolen 5. čna 1446) a Jiří Poděbradský v král. Českém (zvolen 27. dub. 1452).

Související hesla