Spytihněv I.

, český kníže od roku 894 z rodu Přemyslovců; nejstarší syn Bořivoje I. a sv. Ludmily. Jeho nástup na český knížecí stolec spojen s odtržením Čech od Velké Moravy. V roce 895 se v čele ostatních českých knížat formálně poddal Arnulfovi Korutanskému.

Ottův slovník naučný: Spytihněv I.

Spytihněv I., kníže čes., syn Bořivoje I. R. 895 objevil se v Řezně u cís. Arnulfa a dal se do ochrany říše stěžuje si na bezpráví, jež od Moravanů musí snášeti. Byl horlivým podporovatelem křesťanství v Čechách a založil některé kostely. Rok smrti není určitě znám (snad r. 915). Nástupcem jeho byl Vratislav I.

Související hesla