Srbové

, národ v Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Chorvatsku (celkem asi 8,7 mil. osob), menšiny v sousedních zemích. Jazyk patří k jihoslovanské skupině slovanské větve indoevropské rodiny (viz též klasifikační přehled jazyků). Věřící jsou vesměs křesťané (ortodoxní). Udržují se kulturní rozdíly mezi etnografickými skupinami.

Související hesla