Srdeční rytmus

, fyziologie střídání srdečních stahů vypuzujících krev ze srdce (systola) a klidových fází (diastola). Je provázen zvukem, srdečními ozvami, které vznikají při uzavření a otevření srdečních chlopní v komplexu složitého procesu srdeční činnosti.

Související hesla