Šrí Lanka

, Šrílanská demokratická socialistická republika, sinhálsky Šrí Lanka pradžátantrika samádžavádi džanarádžaja, tamilsky Llangai čananájaka sósalisa kudijarasu – stát na ostrově Cejlon a přilehlých ostrůvcích v jižní Asii; 65 610 km2, 18,8 miliónu obyvatel (1998), hustota zalidnění 286 obyv./km2, hlavní město Kolombo (615 000 obyvatel, 1990); úřední jazyk sinhálština a tamilština, viz též klasifikační přehled jazyků, měnová jednotka srílanská rupie (LKR) = 100 centů. Administrativní členění: 25 oblastí. – Pobřeží ostrova je nízké, zčásti lemované korálovými útesy, na severu členitější. Za širokou pobřežní nížinou se ve vnitrozemí zvedají vysoká, často skalnatá pohoří (nejvyšší Pidurutalagala, 2 524 m n. m.). Krátké vodné řeky. Tropické vlhké podnebí s monzunovými dešti. Tropická vegetace vždyzelených lesů s bohatým druhovým složením, dále travnaté a kulturní porosty. – Obyvatelstvo tvoří Sinhalci (74 %, 1991), Tamilové (18 %) a Mauři (7 %). Náboženství buddhistické (69 %, 1992), hinduistické (16 %), muslimské (8 %), křesťanské (7 %). Přirozený přírůstek obyvatel 1,2 % ročně (1998). Střední délka života mužů 71 let, žen 75 let (1997). Negramotnost 10 % (1995). Urbanizace 23 % (1997). – Rozvojový stát s významným plantážním zemědělstvím a těžbou nerostů; hospodářství poznamenáno dlouhotrvající občanskou válkou na severu země. Hrubý domácí produkt 800 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 39 % v zemědělství, 21 % v průmyslu (1993). Obdělává se 29 % plochy, louky a pastviny pokrývají 7 %, lesy 32 % území. – Zemědělství je orientováno na rostlinnou výrobu. Nejvýznamnější plodinou je čajovník (270 000 t čaje, 1998, 4. místo na světě), dále se pěstuje rýže (2,6 miliónu t), palma kokosová (2,0 miliónu t ořechů), kaučukovník (118 000 t), cukrová třtina, maniok. Chov skotu (1,6 miliónu kusů, 1997), buvolů, koz. Rybolov. Těží se grafit, ilmenit (63 000 t, 1996), drahokamy, sůl. Průmysl textilní, potravinářský, petrochemický (z dovážené ropy), hutnický, strojírenský. Hlavní přístavy Kolombo, Gálla, Trikunámalé (Trincomalee). Rozvinutý cestovní ruch; 366 000 zahraničních návštěvníků ročně (1997), příjmy z mezinárodního cestovního ruchu 212 miliónů USD (1997). – Nejstarší osídlení v paleolitu vystřídali předchůdci dnešních Veddů a od 6. stol. př. n. l. předchůdci Sinhálců. První ostrovní stát založil ve 2. pol. 3. stol. př. n. l. Dévánampija Tissa († 207 př. n. l.); zasloužil se o šíření buddhismu. 2. stol. př. n. l. – 13. stol. n. l. vpády Tamilů, 1017 – 77 byla Šrí Lanka provincií říše Čólů; ve 12. stol. obnovil Parákramabáhu I. Veliký jednotnou říši, která se později rozpadla na královské Kandy ve středu ostrova, Jápané na severu a Kótté na jihozápadě. V 16. stol. pronikli na ostrov Portugalci, od 1656 Nizozemci a v 18. stol. Britové. V roce 1802 se ostrov stal britskou korunní kolonií. 1828 zavedeno pěstování kávy, 1867 čaje. Šrí Lanka se stala 4. 2. 1948 nezávislým dominiem a 22. 5. 1972 republikou. V 80. a 90. letech se vystupňoval vleklý konflikt s tamilskými separatisty, v němž 1987 – 90 intervenovala na žádost šrílanské vlády indická vojska a který si vyžádal desetitisíce obětí. – Šrí Lanka je nezávislá republika, člen Commonwealthu. Hlavou státu je prezident, volený obyvatelstvem na 6 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (225 členů, funkční období 6 let). Poslední parlamentní volby se konaly v říjnu 2000. Prezidentka Č. Bandáranájaková-Kumáratungová .

Tabulka: Sri Lanka- Predstavitele
GENERÁLNÍ GUVERNÉŘI
1948 – 1949 Sir Henry Monck-Mason Moore
1949 – 1954 Herwald Ramsbotham (baron Soulbury)
1954 – 1962 Sir Oliver Ernest Goonetilleke
1962 – 1972 William Gópallava
PREZIDENTI
1972 – 1978 William Gópallava
1978 – 1989 Junius Richard Džajavardana
1989 – 1993 Ranasinha Prémadása
1993 – 1994 Dinghiri Banda Vidžatunga
od 1994 Čandrika Bandáranájaková Kumaratungová
PŘEDSEDOVÉ VLÁDY
1948 – 1952 Don Stephen Sénánájaka
1952 – 1953 Dudley Shelton Sénánájaka
1953 – 1956 Sir John Lionel Kotalávala
1956 – 1959 Solomon West Ridgway Dias Bandáranájaka
1959 – 1960 Vidžajanda Dahanájaka
1960 Dudley Shelton Sénánájaka
1960 – 1965 Sirimávó Ratvatté Dias Bandáranájaková
1965 – 1970 Dudley Shelton Sénánájaka
1970 – 1977 Sirimávó Ratvatté Dias Bandáranájaková
1977 – 1978 Junius Richard Džajavardana
1978 – 1989 Ranasinha Prémadása
1989 – 1993 Dinghiri Banda Vidžatunga
1993 – 1994 Ranil Vikramasinha
1994 Čandrika Bandáranájaková Kumaratungová
1994 – 2000 Sirimávó Ratvatté Dias Bandáranájaková
od 2000 Ratnasiri Vikermanájake
 
Související hesla