Stalinismus

, ideologie vlády a diktátorská praxe J. V. Stalina v období sovětských dějin 1928 – 53. Ideologicky byla založena na marxismu-leninismu (viz též leninismus), ale hlavní otázkou byl problém moci. Nejúplnější a nejpropracovanější diktatura v dějinách, která vládla pomocí lží a teroru. Základní Stalinovou myšlenkou bylo zmocnit se sovětské společnosti natolik, aby byla vhodnou základnou pro vítězství komunismu ve světě. Za tím účelem prosadil myšlenku budování socialismu v jedné zemi. Stalinský socialismus byl asketický a militaristický. I když Stalin přivedl SSSR k postavení světové velmoci a tím uspokojil nacionalisty, dosáhl tohoto výsledku nevídanými represemi a zločiny. Odhaduje se, že za Stalinovy vlády přišlo o život nejméně 40 miliónů lidí. Ideologie a praxe stalinismu byla aplikována obdobně v zemích střední a východní Evropy, kde po druhé světové válce získala moc komunistická strana.

Související hesla