Stamic Jan Václav

, český skladatel. Asi od roku 1741 působil v Mannheimu jako houslista a koncertní mistr orchestru. Představitel zakladatelské generace mannheimské školy. Ovlivnil vývoj klasické sonátové formy a vybudování mannheimského orchestru. Autor symfonií, orchestrálních trií, houslových koncertů, sonát, komorních a jiných skladeb.

Ottův slovník naučný: Stamic Jan Václav

Stamitz Jan Václav Antonín, znamenitý houslista a skladatel (* 19. čna 1717 v Něm. Brodě – † 1761 v Mannheimě). Jako syn učitelův vzdělal se v hudbě ve svém rodišti, potom odešel do Prahy, r. 1745 stal se členem kurfirštovy kapely v Mannheimě, potom mistrem koncertním a konečně dvor. kapelníkem. Stamitz vynikl jako výborný dirigent, učitel hry houslové a dovedný skladatel. Složil a vydal v někol. vydáních: Exercices imitant un duo de deux violons (Paříž); Six sonates choisies pour le clavecin avec un violon (t.); Six sonates pour violon et basse (Mannh., 1760); Six symphonies à huit parties (Paříž); Concertos pour violon et orchestre (t.); Six trios pour deux violons et basse (t.). V rkpe zanechal 21 koncertů pro housle, symfonie, 9 houslových rol, 2 koncerty na klavír a sonáty.

Související hesla