Stanovy

, dokument povinně vydávaný akciovými společnostmi a družstvy, dobrovolně též společnostmi s ručením omezeným. Upravují především vnitřní poměry společnosti nebo družstva. Zákon stanoví jejich minimální obsah.

Související hesla