Stará planina

, též Balkán – pohoří na Balkánském poloostrově ve středním Bulharsku a částečně v Jugoslávii; nejvyšší Botev, 2 376 m n. m. Navazuje na Jižní Karpaty a táhne se k východu k Černému moři. Porosty listnatých a smíšených lesů. Tvořena krystalickými horninami a sedimenty.

Ottův slovník naučný: Stará planina

Stara Planina, bulharský název Balkánu , značící Starou (velikou) horu.

Související hesla