Starnberské jezero

, jezero v jižním Německu jižně od Mnichova; plocha 57 km2, max. hloubka 123 m, délka 20 km, šířka 2 – 5 km. Ledovcového původu. Rekreační oblast, středisko vodních sportů, lodní doprava.

Související hesla