Starohegelovci

, bezprostřední žáci a přívrženci G. W. F. Hegela, představující (na rozdíl od mladohegelovců) konzervativnější vyústění jeho filozofického systému. Rozvíjeli Hegelovu spekulativní metodu a dospěli ke smíření jeho systému se soudobými poměry. Snažili se z luterských pozic dokázat jednotu Hegelovy filozofie a teologie; filozofie pouze převedla křesťanskou dogmatiku do pojmové řeči.

Související hesla