Statek

, ekonomie každý prostředek, který je vhodný a v důsledku svých vlastností schopný poskytnout užitek, tj. uspokojit potřebu. Statky jsou hmotné předměty (věcné statky), práva (patenty, firemní hodnoty ap., tj. nehmotné statky) a služby (např. lékařské, dopravní, opravárenské), u kterých jsou potřeby uspokojovány bezprostředním výkonem činnosti. Volné statky se vyskytují v takovém množství, že jimi může každý uspokojovat své potřeby v libovolném rozsahu, aniž vyvíjí ekonomickou činnost (např. sluneční jas, vítr, déšť). Většina statků je však omezena; proto jsou předmětem hospodářství, jejich výroba je spojena s náklady, jsou tedy dostupné pouze za určitou cenu. Volné statky se časem mohou stát omezenými (částečně či úplně).

Ottův slovník naučný: Statek

Statek (lat. bonum, fr. bien, něm. Gut atd.) značí jmění, majetek, zboží, staročesky a dosud na Moravě i na Slovensku též nejdůležitější majetek – dobytek.

Související hesla