Stathouder

, místodržící – titul guvernéra provincií ve španělském Nizozemí. Po vyhlášení nezávislosti nizozemských provincií nejvyšší představitel výkonné moci.

Související hesla