Státní rozpočet

a) předpoklad vlády o státních příjmech a výdajích v určitém období (obvykle jednoho roku; v některých zemích není shodné s rokem kalendářním). Určováním toho, co a jak bude státním rozpočtem zabezpečováno (jeho funkce alokativní), jak budou rozdělovány a přerozdělovány příjmy (funkce distributivní), ovlivňuje státní rozpočet celou ekonomiku a slouží jako nástroj její stabilizace nebo stimulace jejího rozvoje. Státní rozpočet je většinou projednáván zákonodárnými sbory jednotlivých zemí a je schvalován jako zákon; b) jako státní rozpočet se někdy označuje pouze ústřední peněžní fond, určený k hrazení výdajů státu; vedle něho existují i rozpočty nižších správních úrovní a další účelově zaměřené státní fondy. Dohromady se nazývají veřejné rozpočty.

Související hesla