Stavba Země

, koncentrické vrstvy pevné Země. Na základě různých výzkumů, zejm. seismických, se rozlišuje od povrchu směrem do nitra Země zemská kůra (oceánická nebo kontinentální), zemský plášť, zemské jádro. Svrchní pevná vrstva Země (zahrnující zemskou kůru a část svrchního pláště) se nazývá litosféra, pod ní leží astenosféra (horniny svrchního pláště se zde začínají tavit). Podle dřívějších představ se Země dělila na 3 zóny – sial (do 100 km hloubky, tvořena převážně křemíkem Si a hliníkem Al), sima (do 1 400 km hloubky, tvořená převážně křemíkem Si a hořčíkem Mg) a nife (složená hlavně z niklu Ni a železa Fe). Viz též Bullenův model Země, geochemický model Země.

Související hesla