Štech Václav Vilém

, český historik umění. Je autorem teoretických studií o pravěkém umění, historických prací ze všech období českého umění, zejm. baroka (Malířství a sochařství nové doby v Čechách a na Moravě) a 19. a 20. stol. (práce o M. Alšovi, A. Slavíčkovi, J. V. Myslbekovi, J. Štursovi). Zabýval se též světovým uměním (Michelangelo, Italská renesanční plastika, Rembrandt), pozornost věnoval minulosti Prahy (Krásy plná Praho) i otázkám z teorie umění (O projevu výtvarnou formou, Pod povrchem tvarů, Dohady a jistoty). V umělecko-historickém bádání zdůrazňoval úlohu intuice.

Související hesla