Steele, sir Richard

, anglický dramatik, esejista a novinář. Psal komedie, ale vynikl zejm. jako autor společenských esejů, otiskovaných v časopise The Tatler (Povídálek) a později The Spectator (Divák), který vydával spolu s J. Addisonem. Pro charakter dalšího časopisu The Guardian (Strážce, 1713) se stal terčem útoků toryovských novinářů.

Ottův slovník naučný: Steele, sir Richard

Steele [stíl] Richard, spisovatel angl. (*1671 nebo 1672 v Dublině – †1. září 1729 v Llangunnoru u Caermarthen), byl vychován v Charter House v Londýně, kdež se spřátelil s Jos. Addisonem. R. 1692 odešel studovati do Oxfordu, avšak nevytrval tam dlouho: rozešed se se svým strýcem, vstoupil jako dobrovolník do tělesné gardy, kdež se stal brzy praporečníkem. Žil životem prostopášným, a proto byli přátelé jeho velmi udiveni, když »little Dicky«, jak mu říkali, napsal křesťansko-moralistický traktát The christian hero. R. 1702 napsal veselohru The funeral, or grief à la mode, r. 1703 The tender husband, hry rázu moralistního se slabou a mdlou charakteristikou figur, které se dosti líbily; nezdar stihl za to následující hru Steeleovu The lying lover, po níž opustil na delší dobu dramatickou tvorbu. Z r. 1722 pochází jiné drama Steeleovo The conscious lovers, která bývá ceněna nejvýše z jeho her, ačkoliv ani ona neukazuje skutečného talentu dramatického básníka. Steele nalezl se jako novinář, jako moralistní essayista a dobromyslný satirik. Za menší úsluhy, které poukázal vládě, obdržel místo »gazetteeræ, jakéhosi redaktora »Gazetty«, poněkud primitivních to úředních novin; zde vysvitla Steeleovi důležitost, jakou by mohl míti dobře vedený list periodický pro výchovu národní, zde vznikla v něm myšlenka vydávati list, který by vedle zpráv o událostech denních přinášeli články mravoličné a mravokárné, nabádal k ctnosti a varoval před neřestmi. Veselá vojna, kterou vedl po dvě léta veliký satirik angl. Jonathan Swift pod pseudon. Isac Bickerstaff s obskurantstvím a kteréž účastnil se i Steele, uspíšila jeho rozhodnutí: r. 1709 založil »The Tatler« (asi: »Žvatlal«, »Tlachal«), časopis třikrát týdně vycházející, který měl veliký úspěch; zasloužil se o něj hlavně svými humornými články větší přítel Steeleův, Addison. R. 1711 změnil se »Tatler« v deník »The Spectator« (»Divá▽, »Pozorovatel«), jehož úspěch byl ještě větší: bývalo prodáváno denně až 14.000 výtisků. I v tomto listě jsou však většinou příspěvky Steeleovy zastiňovány pracemi jeho talentovanějšího přítele Addisona; z jiných vynikajících spolupracovníků na listě Steeleově buďtež uvedeni alespoň Pope a Hamilton of Bangour. Politika byla ze »Spectatorų vyloučena, list všímal si hlavně literatury, divadla, života společenského a módy. V pros. 1712 Steele přestal »Spectatoræ po 517. čísle bez jasnějších vnějších příčin vydávati. R. 1713 nastoupil na jeho místo »The Guardia◁, do něhož zase psali Steele i Addison, ale který zabředl příliš do polemiky politické a neměl proto významu svých předchůdců; dvěma svazky byl list tento ukončen. V celku napsali do těchto tří časopisů Steele 510 a Addison 369 článkův. Humorem, fantasií a fabulačním kouzlem Steele stál za svým přítelem Addisonem; kouzlo článků Steeleových dnes již většinou vyvanulo a hrubá moralistická střízlivost kazí požitek i z lepších jejich zlomků; ale přes to měly ve své době zásluhu čistého jazyka a opravdovějšího názoru na život. Jinak Steele účastnil se vášnivě politického života své doby jako straník whigský; jako pamfletář byl vyloučen r. 1714 z parlamentu. Za Jiřího I. dostalo se mu různých úřadův a sinekur a byl také povýšen do stavu rytířského. Později rozešel se i s přítelem Addisonem. Ačkoliv žena přinesla mu slušné jmění a ačkoliv i jinak příjmy Steeleovy byly značné, byl neustále prodlužen a stíhán věřiteli. Steele neznal ceny peněz a neuměl ani dost málo spořiti. Před útisky věřitelův uprchl do Walesu, kdež zemřel. Veselohry Steeleovy vyšly r. 1761, zajímavá korrespondence 1787. O Steeleovi psali Montgomery, Memoirs of Sir R. Steele (1865, 2 sv.); Dobson, R. Steele (1836); Thackerey v Lectures of the English humourists (1851). Šld.

Související hesla