Steiner Rudolf

, rakouský filozof a mystik; zakladatel antropozofie. Nejprve činný literárně a filozoficky (Filosofie svobody), vydával a komentoval přírodovědné spisy J. W. Goetha (archív ve Výmaru), přednášel. Na Steinerovy názory měla vliv Goethova naturfilozofie, též přírodní monismus E. Haeckela, později F. Nietzsche. Pod vlivem Nietzscheovy ideje „věčného návratu“ se zajímal o indickou filozofii, trvalou inspiraci však nalezl zejména v křesťanské filozofii a mystice. Spojil se s Teosofickou společností (od roku 1902 sekretářem; viz též teozofie), kde upřednostňoval západní myšlenkovou kulturu (Theosofie). Po roztržce založil v roce 1913 Antroposofickou společnost; její samostatná skupina však vznikla již 1912 v Praze, kde Steiner 1907 – 1924 často přednášel a pobýval. V poválečné krizi měly Steinerovy ideje úspěch; vznikala nezávisle hospodařící družstva, dětské antropozofické školy aj. Ve svém díle zdůrazňoval probouzení skrytých lidských duchovních sil cestou meditace a koncentrace, nasloucháním Kristu a praktikováním přirozeného života. Jeho ideje insipirují duchovní vědy i oblast sociální praxe (např. waldorfská nebo léčebná pedagogika, medicína, výroba přírodních léků, biologicko-dynamické zemědělství).

Související hesla