Štěpán Veliký

, moldavský kníže od roku 1457. Posiloval panovnickou moc; opíral se o hospodářský rozvoj a silnou armádu. V zahraničí se opíral o polské, pak uherské království. Snažil se o vytvoření fronty proti Osmanské říši, které se však v roce 1489 musel podrobit.

Související hesla