Stereoskopie

, prostorové vidění. Vzniká nepatrnou odlišností obrazů pozorovaného předmětu na sítnici obou očí. Úhel, který při tom osy očí svírají, se nazývá stereoskopická paralaxa. Umožňuje vnímat trojrozměrnost předmětů, jejich vzdálenost a hloubku prostoru.

Související hesla