Stereotyp

1. polygrafie rovinná nebo oblá tisková forma pro tisk z výšky, zhotovená z prvotní (originální) tiskové formy odlitím z písmoviny do stereomatrice; 2. psychologie, sociologie ustálený a navyklý vzorec myšlení nebo chování; a) automaticky používaný návyk myšlenkový, pohybový (způsob chůze, gestikulace) nebo mluvní (používání tzv. parazitních slov); b) soubor představ, které mají příslušníci společenské skupiny o sobě (autostereotyp) nebo o jiných (heterostereotyp). Sociální stereotyp obsahuje hodnotící, často iracionální soudy a mívá blízko k předsudkům (rasovým, etnickým ap.). Změna individuálního i sociálního stereotypu je nesnadná; je provázena negativními emocemi.

Související hesla