Stereotyp dynamický

, soustava relativně trvalých podmíněných i nepodmíněných reflexů, pevný sled reakcí. Vzniká opakováním téhož podnětu (chůze, pohyby, řeč atd.) a umožňuje vykonávat činnosti více či méně automaticky, s menší námahou a únavou a s větší přesností; je podkladem pro dovednosti.

Související hesla