Sterilita

viz neplodnost

Ottův slovník naučný: Sterilita

Sterilita, sterilnost (z lat.) v lék. viz Neplodnost. – V přeneseném smysle neproduktivnost, nevydatnost, pak jalovost (mělkost, chudoba) myšlenek.