Sterkfontein

, archeologiské naleziště na severovýchodě Republiky Jižní Afrika. Roku 1998 nalezena téměř kompletní kostra předchůdce člověka, jejíž stáří se odhaduje na 3,6 mil. let. Od roku 1999 součást světového kulturního dědictví UNESCO.