Sterkorální

, lékařství týkající se střevního obsahu, stolice; výkalový.