Sterkorémie

, vnitřní otrava ze vstřebaných jedovatých látek způsobená hromaděním (městnáním) střevního obsahu.