Šternberk Kašpar Maria

, český badatel; psal německy. Zabýval se paleobotanikou, zejm. permokarbonu, botanikou a geologií. Ve svých studiích dbal na věrné zobrazení fosilií. Je autorem díla Versuch einer geographishen botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt (Pokus o zeměpisné a rostlinopisné znázornění rostlinstva v pravěku). Tradicím a perspektivám českého hornictví věnoval dílo Nárys dějin českého hornictví. Zasloužil se o rozvíjení vědeckých činností v době národního obrození. Přispěl k založení Vlasteneckého muzea (v současnosti Národního muzea) v Praze, kterému věnoval všechny své geologické a botanické sbírky a odbornou knihovnu. Patřil k předním evropským osobnostem přírodních věd na přelomu 18. a 19. století.

Související hesla