Ze Šternberka Adam

, český šlechtic; je představitelem umírněnějšího křídla katolické šlechty. Byl hejtmanem Nového Města pražského, v letech 1597 – 99 dvorským sudím, v letech 1599 – 1603 nejvyšším zemským sudím, v letech 1603 – 08 nejvyšším komorníkem, v letech 1608 – 1619 byl purkrabím Českého království. Jako tolerantní katolík podepsal v roce 1609 namísto nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic Majestát Rudolfa II. Nakoupil mnoho statků (Libochovice, Bechyně, Horažďovice), po roce 1618 odjel ze země a žil v Římskoněmecké říši.