Ze Šternberka František Josef

, český šlechtic. Byl zemským patriotem a podporovatelem věd a umění. Na jeho podnět vznikla soukromá Společnost vlasteneckých přátel umění (v roce 1796) a Akademie výtvarných umění. Účastnil se založení Muzea Království českého (v roce 1818), jemuž věnoval velkou numizmatickou sbírku a mnoho historických písemností.