Ze Šternberka Holický Aleš

, český šlechtic a politik. Na počátku husitské revoluce byl ve službách Zikmunda Lucemburského, od poloviny 20. let 15. stol. se hlásil k umírněným husitům. V letech 1436 – 55 nejvyšším komorníkem Českého království. V roce 1452 členem rady zemského správce Jiřího z Poděbrad.