Ze Šternberka Konopišťský Zdeněk

, český šlechtic a politik. Zpočátku podporoval Oldřicha II. z Rožmberka. Od roku 1447 stál na straně Jiřího z Poděbrad, v letech 1448 – 67 nejvyšším purkrabím pražským. V roce 1465 iniciátorem vzniku Jednoty zelenohorské. Od roku 1465 v otevřeném vojenském konfliktu s králem Jiřím z Poděbrad. Od roku 1468 předním straníkem Matyáše Korvína, který jej jmenoval nejvyšším českým zemským hejtmanem; v této funkci byl představitelem Korvínových českých stoupenců až do své smrti.

Související hesla