Ze Šternberka Štěpán Jiří

, český šlechtic. V roce 1595 jmenován komorním radou, pojezdným na královských panstvích, prezidentem komory. V letech 1603 – 23 hejtmanem německého léna, v roce 1623 podkomoří, v letech 1609 – 12 komorníkem u císaře. Účastnil se stavovského povstání v letech 1618 – 1620, ale po bitvě na Bílé hoře přestoupil ke katolictví. Získal řadu statků.