Sterne Laurence

, anglický spisovatel. Po studiích na univerzitě v Cambridgi se stal venkovským pastorem. Jeho život však byl poznamenán nešťastným manželstvím, milostnými vztahy k jiným ženám (Journal to Eliza – Deník Elize). Jeho největším dílem je román Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho, svými postupy bourající románové konvence a zakládající tradici tak zv. antirománu. Děj se nevyvíjí lineárně, nýbrž četnými odbočkami, které hlavní příběh neustále narušují a umožňují vypravěči navazovat důvěrný kontakt se čtenářem. Podobně jako v Sentimentální cestě po Francii a Itálii je tu zdůrazněna citová účast člověka na životě.

Ottův slovník naučný: Sterne Laurence

Sterne: S. [stern] Laurence, slavný humorista angl. (*1713 v Clonmelu v Irsku v ležení z otce důstojníka – †1768). Studoval theologii v Cambridgei a prožil dvě desetiletí jako farář v Suttonu. Úspěch románu The life and opinions of Tristram Shandy (1759 – 67 a č., 9 sv.), vzrůstající svazek od svazku a podmíněný neobvyklými novotami slohovými, přivedl jej r. 1760 do Londýna, kde stal se miláčkem vznešených kruhů. »Tristram Shandy« jest řada příběhů vypravovaných dílem pod škraboškou Yorickovou (Sterne: s. sám), dílem pod škraboškou fantastického Tristrama. Proniká je podivuhodná učenost, ale celek je pestrá směsice. Kniha Sentimental journey through France and Italy (1768 a č.) je založena na zkušenostech Sterne: s.ových v cizině, kdež hledal úlevy pro chorobu. Vypravování přecitlivělé (slovo »sentimentální« pochodí od Sterne: s.a) až larmoyantní náleží k předchůdcům Goethova »Wertheræ. Sterne: s. publikoval krom něho ještě několik svazků Kázání (Sermons, 1760 sl.), rovněž humorem prodšených, a zůstavil Letters to his most intimate friends (1775, 3 sv.) a korrespondenci s Elisou (E. Draperovou), indickou lady a milenkou svou (1775). Srv. Ferriar, Illustrations of Sterne: s. (1798); Traill, Lawrence Sterne: s. (1882); Fitzgerald, Life of L. Sterne: s. (1864, 2 sv., nové vyd. 1896), kdež posmrtný osud Sterne: s.ův poznamenán, bylať mrtvola jeho prodána k pitvě do Cambridge; Stapfer L. Sterne: s. (Pař., 1870); Traill, L. Sterne: s. v English men of letters (1889). Česky vyšla »Sentimentální cesta po Francii a Italiį v překl. E. A. Görlichově v »Angl. knihovně«, sv. XI. (1903, u J. Otty).

Související hesla