štět

1. botanika součást sporofytu (nepohlavní generace) u mechů; 2. stavebnictví podkladní vrstva štěrkové vozovky, vysoká 20 – 30 cm, z rovnaného lomového kamene; 3. zoologie cerky, cerci – párové přívěsky desátého abdominálního článku těla hmyzu s různorodou funkcí.

Ottův slovník naučný: štět

Štět (něm. Sturzpflaster, Packlage, vyobr. č. 4138.) jest kamenitý podklad štěrkovaných, často i dlážděných cest (obzvláště silnic). Skládá se z kamene lomového, který čelnou plochou těsně vedle sebe klade se na vyrovnanou pláň, špičkami vzhůru (t. j. na stojato), v řadách kolmých k ose cesty, jež nutno mezi sebou náležitě vázati. Mezi špičky uklínují se menší kameny a na tyto pak rozetře se štěrk. Kamenů na plocho položených nemožno používati, poněvadž by se nevázaly se štěrkem. Síla vrstvy štětové kolísá od 12 do 37 cm, podle toho, jakému druhu silnice náleží (říšská, okresní atd.) a v jaké území se zařezává. KHs.

Související hesla