štětová stěna

, stavebnictví souvislá stěna vytvořená dřevěnými nebo ocelovými štětovnicemi svisle beraněnými do zeminy těsně vedle sebe. Slouží k zachycování zemních nebo vodních tlaků.

Ottův slovník naučný: štětová stěna

Štětová stěna (něm. Spundwand, Bürstenwand) jest dřevěná stěna skládající se ze štětovnic těsně vedle sebe zaberaněných, na horním konci buď pouchem nebo kleštěmi spojených. Při spojení pouchem nutno opatřiti štětovnice polovičním, některé pak celým čepem, jímž do pouchu zasahují. Spojení kleštěmi jest dražší, ale pevnější. Pro větší bezpečnost zarazí se totiž ve vzdálenosti 2 – 6 m silnější jehly jako vedoucí, jež spojí se nahoře kleštěmi a mezi něž pak jednotlivé štětovnice se beraní. Často dělají se štětová stěnavé stětová stěny i ze železa. Účel štětová stěnavých stěn jest různý: 1. ochrana před podemletím základů vodních staveb; 2. aby se nabylo větší vodotěsnosti jímek a jezů; 3. obemknutí betonových základů; 4. aby se zamezilo vytlačení sypkého základu na strany. KHs.

Související hesla