Števček Ján

, slovenský literární teoretik, historik, kritik a překladatel; profesor na Slovenské univerzitě v Bratislavě. Je autorem studií a literárněhistorických děl o slovenské próze (Estetika a literatúra, Baladická próza F. Švantnera, Lyrizovaná próza, Súčasný slovenský román, Dejiny slovenského románu). Překládá z francouzské literatury (Ch.-P. Baudelaire, G. Apollinaire).